Tijdelijke extra veranderkracht

Verandering als constante?

De afgelopen jaren heeft de wind ons economische goed in de rug geblazen. De noodzaak voor verandering leek ver weg. Zo lang disruptie kon worden vermeden, gingen wij er niet nadrukkelijk mee aan de slag. Althans, zo leek het.

Corona heeft ons definitief wakker geschud. Het speelveld is fundamenteel veranderd en iedere organisatie denkt na hoe zij zich moet aanpassen om toekomstbestendig te zijn. Door de aanhoudende onzekerheid zullen veranderingen elkaar sneller opvolger en wordt verandering misschien wel de enige constante.

Het is mijn doel organisaties te ondersteunen door het bieden van extra, tijdelijke veranderkracht en zo te helpen te versnellen op de volgende gebieden:

1. Strategie
2. Business development
3. Organisatie ontwikkeling

Strategie

Strategie en strategische keuzes zullen vaker moeten worden herzien of (opnieuw) moeten worden gemaakt. De consument heeft haar gedrag en de customer journey sneller dan ooit blijvend aangepast. Daar moeten wij op inspelen door na te denken of bijvoorbeeld de mix van product & markt en kanaalkeuzes nog wel aansluiten. En wat te denken van de explosieve groei van online. Ook hier zal de strategie op moeten worden aangepast.

Dit betekent dat verdienmodellen moeten worden herzien of ontwikkeld. Scenario’s zijn in deze onzekere tijden belangrijker dan ooit en ondernemerschap en creativiteit worden nog belangrijkere ingrediënten voor succes.

Business development

Conclusies op basis van de strategische keuzes kunnen resulteren in nieuwe activiteiten. Online is een logisch voorbeeld, maar ook nieuwe vormen van samenwerking kunnen ervoor zorgen dat de snelheid van veranderen in de keten verhoogd wordt.

Organisaties hebben vaak moeite met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten omdat zij de handen vol hebben aan het managen van de huidige operatie. Er is dan onvoldoende focus en er zijn weinig resources beschikbaar voor vernieuwing. 

Nieuwe activiteiten kunnen juist snel worden ontwikkeld als dit los van de bestaande organisatie wordt gedaan. Met een team van ‘nieuwe denkers’ en misschien zelfs wel op een andere locatie. Als het business development project succesvol is, kan dit worden geïntegreerd in de bestaande organisatie.

Organisatie ontwikkeling

De impact van de veranderingen gaat nog verder. Niet alleen de strategie en business development worden ‘geraakt’ maar ook de organisatie zelf zal moeten worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid.

Thuiswerken is een blijvertje en betekent dat de functie van het kantoor anders wordt. Kantoren worden plekken voor verbinden en ontmoeten. Menselijke contacten zijn blijvend veranderd.

Klassieke organisatiestructuren zijn over hun houdbaarheid heen. Organisaties moeten zodanig worden ingericht dat zij snel kunnen reageren op veranderingen en echt van buiten naar binnen zijn gericht. De consument centraal stellen is belangrijker dan ooit. Agile zijn was een trend, maar is nu noodzaak.

Leiderschap wordt veel meer coachend en faciliterend en minder gebaseerd op controle. Samenwerken zal in de letterlijke betekenis minder ‘samen’ zijn en meer op afstand. 

Dit alles betekent mogelijk dat van medewerkers en leiders andere competenties worden gevraagd en dat er wellicht ander, nieuw bloed nodig is om de organisatie toekomstbestendig te maken. Ook structuren moeten worden aangepast aan de nieuwe werkelijkheid.

Contact

Jeroen@eijstenexecutiveconsultancy.nl
+31 (0) 6 10 55 20 84

Mauricialaan 1
2051 LE Overveen

Gegevens

KVK: 8013094

Bank: NL04 KNAB 0501 6510 47

 

Voorwaarden

Privacyvoorwaarden
Algemene Voorwaarden